Gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze wettelijke beperkingen en algemene voorwaarden aandachtig te lezen voor u deze site gebruikt. Door gebruik te maken van deze site, geeft u aan zonder restrictie of voorbehoud akkoord te gaan met de beperkingen en algemene voorwaarden. Als u niet bereid bent de volgende beperkingen en algemene voorwaarden te aanvaarden, maak dan geen gebruik van deze site. 

Beperkingen op gebruik van materialen

Make My Day Group onderhoudt deze site (de “Site”) om u te vermaken, informatie te geven, kennis bij te brengen en te communiceren. U erkent dat deze Site informatie, berichten, software, foto’s, tekst, video’s, tekeningen, muziek, geluidsbestanden en ander materiaal (samen “Inhoud) kan bevatten die algemeen verschaft wordt door Make My Day Group. U aanvaardt en erkent dat, hoewel Make My Day Group toegang verleent tot de Inhoud, deze Inhoud beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten (samen de “Rechten”), dat deze Rechten geldig zijn en beschermd worden in alle nu bestaande en later ontwikkelde media en dat uw gebruik van de Inhoud beheerd en beperkt wordt door de geldende wetten inzake auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendom. Afbeeldingen van personages, mensen, plaatsen weergegeven op de Site zijn eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Make My Day Group. Het ongeoorloofde gebruik van deze afbeeldingen door u is strikt verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan een schending zijn van wetten inzake auteursrechten, handelsmerken, privacy en publiciteit en van reglementen en statuten inzake communicatie. 

Naast de Rechten van Make My Day Group in en op de individuele afbeeldingen van de Inhoud, heeft Make My Day Group ook een auteursrecht op het selecteren, coördineren en beheren van de Inhoud. Niets van deze Inhoud mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of doorgegeven in eender welke vorm of met eender welk middel, inclusief maar niet beperkt tot elektronische of mechanische middelen, fotokopieën, opnames of anderzijds, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Het staat u vrij te browsen op de Site. Maar het downloaden, verdelen, wijzigen, doorgeven, deelnemen aan de overdracht of verkoop, reproduceren, uitvoeren, weergeven, integreren in een andere website, creëren van afgeleide werken voor of op enige andere manier exploiteren van de Inhoud, geheel of gedeeltelijk, is verboden. U mag de Inhoud alleen gebruiken voor informatief, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik voor enig ander doel is strikt verboden en kan leiden tot strenge burger- of strafrechtelijke straffen. Overtreders zullen langs alle mogelijke rechtswegen vervolgd worden. 

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (samen de “Handelsmerken”) weergegeven op de Site, inclusief Make My Day, zijn gedeponeerde Handelsmerken van Make My Day Group. Niets op deze Site mag opgevat worden, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, als een verlening van een vergunning of recht om een Handelsmerk weergegeven op de Site te gebruiken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Make My Day Group. 

 

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Make My Day Group redelijke inspanningen doet om juiste en up-to-date informatie op de Site te vermelden, geeft Make My Day Group geen garanties of beweringen over de juistheid ervan. Make My Day Group wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de Inhoud van de Site.

Het gebruiken en browsen van de Site doet u op eigen risico. Noch Make My Day Group, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, productie of aflevering van de Site zijn aansprakelijk voor enige rechtstreekse, bijkomstige, onrechtstreekse of gevolgschade of schadevergoedingen die resulteren uit uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, wordt alles op de Site u aangeboden "as is", dus zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk. Gelieve op te merken dat de uitsluiting van impliciete garanties misschien niet toegestaan is in bepaalde rechtsgebieden, dus enkele van de bovenvermelde uitsluitingen zijn misschien niet op u van toepassing. Make My Day Group neemt ook geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of virussen die schade kunnen toebrengen aan uw computerapparatuur of ander eigendom omwille van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Site.

 

Bijdragen van gebruikers

Make My Day Group krijgt graag uw opmerkingen over deze site en zijn producten. U wordt hierbij echter geïnformeerd dat elk bericht of materiaal dat u doorstuurt naar de Site via e-mail of anderszins, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, niet-vertrouwelijk en niet-persoonlijk zijn en ook als dusdanig behandeld zullen worden. Alles wat u doorstuurt kan gebruikt worden door Make My Day Group voor eender welk doel, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending of posting. Bovendien kan Make My Day Group alle ideeën of informatie die u doorstuurt naar de Site voor eender welk doel gebruiken. 

 

Links van andere websites

Make My Day Group heeft de sites gelinkt aan de Site niet gecontroleerd en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-sitepagina’s of andere sites gelinkt aan de Site. Doorklikken naar andere off-sitepagina’s of andere sites doet u op eigen risico. 

 

Latere herzieningen

Make My Day Group kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik herzien door deze tekst te updaten. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet deze pagina dan ook regelmatig bezoeken om de huidige Algemene Voorwaarden te lezen waaraan u gebonden bent.